استخدام شرکت پخش سراسری نمکین

کرمان - سیرجان - بم - جیرفت

جهت تکمیل کادر فروش و پخش به تعدادی نیروی بازاریاب خانم و آقا بشرایط فوق العاده عالی جهت شهرستان های سیرجان -جیرفت - بم با سابفه کار حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. آدرس شرف آباد حدفاصل ک 43 و 45 داخل شرکت را مک شرکت پخش نمکین 32752402 الی 3

جهت تکمیل کادر فروش و پخش به تعدادی نیروی بازاریاب خانم و آقا بشرایط فوق العاده عالی جهت شهرستان های سیرجان -جیرفت - بم با سابفه کار حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. آدرس شرف آباد حدفاصل ک 43 و 45 داخل شرکت را مک شرکت پخش نمکین 32752402 الی 3