بازاریاب خانم جهت ویزیت سالنهای زیبایی کرمان

کرمان

برند معتبر آرایشی (دفتر مرکزی تهران) بازاریاب خانم جهت ویزیت سالن های زیبایی کرمان

حقوق ثابت : 1.250.000 تومان + پورسانت + بیمه

برند معتبر آرایشی (دفتر مرکزی تهران) بازاریاب خانم جهت ویزیت سالن های زیبایی کرمان

حقوق ثابت : 1.250.000 تومان + پورسانت + بیمه