استخدام حسابدار، مدیربازرگانی، راننده، مامورپخش، ویزیتور

کرمان

یک شرکت پخش جهت تکمیل کادر اداری و فروش خود از بین افراد واجد شرایط به صورت مصاحبه حضوری دعوت به همکاری می نماید.

مدرک تحصیلی جنسیت تعداد عنوان
حداقل لیسانس حسابداری خانم / آقا 2 حسابدار
حداقل لیسانس مدیریت بازرگانی خانم 2 مدیر بازرگانی
حداقل دیپلم آقا - راننده
حداقل دیپلم آقا - مامور پخش
حداقل دیپلم خانم / آقا - ویزیتور
خانم - فروش

تعدادی نیروی خانم به صورت تمام یا پاره وقت در قسمت فروش

ساعت تماس: 7 صبح الی 13 ظهر

یک شرکت پخش جهت تکمیل کادر اداری و فروش خود از بین افراد واجد شرایط به صورت مصاحبه حضوری دعوت به همکاری می نماید.

مدرک تحصیلی جنسیت تعداد عنوان
حداقل لیسانس حسابداری خانم / آقا 2 حسابدار
حداقل لیسانس مدیریت بازرگانی خانم 2 مدیر بازرگانی
حداقل دیپلم آقا - راننده
حداقل دیپلم آقا - مامور پخش
حداقل دیپلم خانم / آقا - ویزیتور
خانم - فروش

تعدادی نیروی خانم به صورت تمام یا پاره وقت در قسمت فروش

ساعت تماس: 7 صبح الی 13 ظهر