استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان،مسئول دفتردرکرمان

کل استان

شرکت پرداخت الکترونیک سامان از افراد واجد شرایط در استان کرمان و شهرهای زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شهر
پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان آقا
 • تحصیلات: کاردانی و کارشناسی رشته های فنی و مهندسی
 • سن: حداکثر ۲۸ سال
 • تسلط به Microsoft Office
 • سابقه کار: ۱ سال
 • کرمان
 • جیرفت
 • سیرجان
 • رفسنجان
 • شهر بابک
مسئول دفتر خانم/آقا
 • تحصیلات: کاردانی و کارشناسی
 • سن: حداکثر ۲۸ سال
 • تسلط به Microsoft Office
 • سابقه کار: ۱ سال
 • کرمان

لطفا جهت تکمیل فرم همکاری به لینک زیر قسمت همکاری با ما مراجعه فرمایید.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان از افراد واجد شرایط در استان کرمان و شهرهای زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شهر
پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان آقا
 • تحصیلات: کاردانی و کارشناسی رشته های فنی و مهندسی
 • سن: حداکثر ۲۸ سال
 • تسلط به Microsoft Office
 • سابقه کار: ۱ سال
 • کرمان
 • جیرفت
 • سیرجان
 • رفسنجان
 • شهر بابک
مسئول دفتر خانم/آقا
 • تحصیلات: کاردانی و کارشناسی
 • سن: حداکثر ۲۸ سال
 • تسلط به Microsoft Office
 • سابقه کار: ۱ سال
 • کرمان

لطفا جهت تکمیل فرم همکاری به لینک زیر قسمت همکاری با ما مراجعه فرمایید.