استخدام بازاریاب نرم افزار در شرکت بهبود نگر در کرمان

کرمان

شرکت بهبود نگر فعال در زمینه نرم افزار، درنظر دارد نسبت به بکارگیری تعدادی نیروی انسانی مرد با پورسانت اقدام نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
بازاریاب نرم افزار
  • لیسانس نرم افزار یا IT
  • با سابقه فروش و بازاریابی
  • با پورسانت (مکفی)

از کلیه متقاضیان و واجدین شرایط دعوت به عمل می آید با در دست داشتن رزومه، مدارک شخصی و تحصیلی خود به آدرس مندرج در آگهی مراجعه نمایند و یا فایل رزومه و مشخصات تماس خود را به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایند.

ساعات مراجعه: ۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

آدرس: کرمان- خیابان آبنوس- کوچه شماره 8 - برج آبنوس - بلوک B - طبقه 5 - واحد 54
آدرس ایمیل: behboudnegar@gmail.com

شرکت بهبود نگر فعال در زمینه نرم افزار، درنظر دارد نسبت به بکارگیری تعدادی نیروی انسانی مرد با پورسانت اقدام نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
بازاریاب نرم افزار
  • لیسانس نرم افزار یا IT
  • با سابقه فروش و بازاریابی
  • با پورسانت (مکفی)

از کلیه متقاضیان و واجدین شرایط دعوت به عمل می آید با در دست داشتن رزومه، مدارک شخصی و تحصیلی خود به آدرس مندرج در آگهی مراجعه نمایند و یا فایل رزومه و مشخصات تماس خود را به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایند.

ساعات مراجعه: ۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

آدرس: کرمان- خیابان آبنوس- کوچه شماره 8 - برج آبنوس - بلوک B - طبقه 5 - واحد 54
آدرس ایمیل: behboudnegar@gmail.com