استخدام حسابدار خانم

کرمان

به یک حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با حقوق عالی و بیمه جهت کار در فروشگاه فرش و مبل سالار نیازمندیم    42231637

به یک حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با حقوق عالی و بیمه جهت کار در فروشگاه فرش و مبل سالار نیازمندیم    42231637