استخدام همکار خانم در نمایندگی امداد خودرو

کرمان

استخدام مخصوص خانم های مشتاق به کار

نمایندگی امداد خودرو

حقوق از 1 میلیون تا 3 میلیون تومان (به صورت نیمه وقت)

09136955600 – 09136398463

ساعت مراجعه و تماس 9 صبح الی 13

مراجعه حضوری الزامیست

میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 2 – آموزشگاه سیمین، پلاک 20

استخدام مخصوص خانم های مشتاق به کار

نمایندگی امداد خودرو

حقوق از 1 میلیون تا 3 میلیون تومان (به صورت نیمه وقت)

09136955600 – 09136398463

ساعت مراجعه و تماس 9 صبح الی 13

مراجعه حضوری الزامیست

میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 2 – آموزشگاه سیمین، پلاک 20