استخدام نیروی خانم

کرمان

استخدام ویژه خانم های جویای کار

نمایندگی شرکت تندیس سلامت زندگی نیروی خانم می پذیرد.

*حقوق از 550 هزار تومان تا 1 میلیون تومان

*ساعت کاری از 9 صبح تا 4 عصر *بیمه تامین اجتماعی

* محیط کاملا زنانه * سرویس رفت و برگشت

03432440558- 09135895845

استخدام ویژه خانم های جویای کار

نمایندگی شرکت تندیس سلامت زندگی نیروی خانم می پذیرد.

*حقوق از 550 هزار تومان تا 1 میلیون تومان

*ساعت کاری از 9 صبح تا 4 عصر *بیمه تامین اجتماعی

* محیط کاملا زنانه * سرویس رفت و برگشت

03432440558- 09135895845