استخدام منشی خانم جهت امور دفتری

کرمان

به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت امور دفتری نیازمندیم

09120656634

به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت امور دفتری نیازمندیم

09120656634