استخدام در یک شرکت پخش معتبر

کرمان

استخدام

یک شرکت پخش معتبر جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است

«حسابدار خانم با سابقه کار مرتبط مسلط به امور مالیاتی و نرم افزارهای حسابداری

« راننده با سابقه کار مرتبط

« بازاریاب خانم و اقا

حقوق ثابت + پورسانت عالی + بیمه

09140093822 ساعت تماس: 15-8

استخدام

یک شرکت پخش معتبر جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است

«حسابدار خانم با سابقه کار مرتبط مسلط به امور مالیاتی و نرم افزارهای حسابداری

« راننده با سابقه کار مرتبط

« بازاریاب خانم و اقا

حقوق ثابت + پورسانت عالی + بیمه

09140093822 ساعت تماس: 15-8