استخدام در گروه تولیدی رادچوب

کرمان

استخدام

گروه تولیدی رادچوب جهت تکمیل کادر خود دعوت به همکاری می نماید:

مدیر فروش و طراح (خانم یا آقا) 2 نفر

با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته

استاد کار ماهر MDF (آقا) 2 نفر با 5 سال سابقه کار

نیروی نیمه ماهر MDF (آقا) 2 نفر

متقاضیان محترم می توانند حضوراً ساعت 16 الی20 جهت تکمیل فرم استخدامی به شعبه شماره دو واقع در بلوار کشاورز، نبش کوچه 1 مراجعه فرمایند 09134410951

استخدام

گروه تولیدی رادچوب جهت تکمیل کادر خود دعوت به همکاری می نماید:

مدیر فروش و طراح (خانم یا آقا) 2 نفر

با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته

استاد کار ماهر MDF (آقا) 2 نفر با 5 سال سابقه کار

نیروی نیمه ماهر MDF (آقا) 2 نفر

متقاضیان محترم می توانند حضوراً ساعت 16 الی20 جهت تکمیل فرم استخدامی به شعبه شماره دو واقع در بلوار کشاورز، نبش کوچه 1 مراجعه فرمایند 09134410951