استخدام در شرکت ماشین های اداری الماس

کرمان

استخدام

شرکت ماشین های اداری الماس

عنوان

سابقه کار

مدرک    

جنسیت

حداکثر سن

مدیر داخلی

5 سال مرتبط

لیسانس

خانم

35 سال

کارشناس فروش

2 سال مرتبط

لیسانس

خانم

35 سال

حسابدار

5 سال مرتبط

لیسانس مسلط به امور مالیاتی و نرم افزار حسابداری

خانم

35 سال

 

 تلفن : 88385986-021

ارسال رزومه کاری از طریق ایمیل almasparsyekta@yahoo.com

استخدام

شرکت ماشین های اداری الماس

عنوان

سابقه کار

مدرک    

جنسیت

حداکثر سن

مدیر داخلی

5 سال مرتبط

لیسانس

خانم

35 سال

کارشناس فروش

2 سال مرتبط

لیسانس

خانم

35 سال

حسابدار

5 سال مرتبط

لیسانس مسلط به امور مالیاتی و نرم افزار حسابداری

خانم

35 سال

 

 تلفن : 88385986-021

ارسال رزومه کاری از طریق ایمیل almasparsyekta@yahoo.com