استخدام منشی خانم

کرمان

به یک منشی خانم ترجیحا مجرد به صورت دو شیفت جهت کار در دفتر آتلیه نیازمندیم 09387301415

به یک منشی خانم ترجیحا مجرد به صورت دو شیفت جهت کار در دفتر آتلیه نیازمندیم 09387301415