استخدام در شرکت آسان پرداخت پرشین

کل استان

شرکت آسان پرداخت پرشین (نمایندگی داده اکسون کویر) قصد جذب نیرو در زمینه نصب و پشتیبانی دستگاه کارتخوان فروشگاهی در شهرها به شرح ذیل را دارد (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم)

نام شهر

تعداد

جنسیت

نام شهر

تعداد

جنسیت

بردسیر

1

آقا / خانم

شهربابک

2

آقا / خانم

ماهان

1

آقا / خانم

جیرفت

2

آقا / خانم

انار

1

آقا / خانم

کهنوج

2

آقا / خانم

بم

3

آقا / خانم

قلعه گنج

1

آقا / خانم

بافت

1

آقا / خانم

عنبرآباد

1

آقا / خانم

رابر

1

آقا / خانم

ارزوئیه

1

آقا / خانم

زرند

2

آقا / خانم

کوهبنان

1

آقا / خانم

سیرجان

4

آقا / خانم

منوجان

1

آقا / خانم

رفسنجان

4

آقا / خانم

شهداد

1

آقا / خانم

راور

1

آقا / خانم

ریگان

1

آقا / خانم

 

در صورت تمایل شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 14 و پنج‌شنبه‌ها 10 الی 12 با شماره تلفن 09032740711 تماس حاصل نمایید.

شرکت آسان پرداخت پرشین (نمایندگی داده اکسون کویر) قصد جذب نیرو در زمینه نصب و پشتیبانی دستگاه کارتخوان فروشگاهی در شهرها به شرح ذیل را دارد (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم)

نام شهر

تعداد

جنسیت

نام شهر

تعداد

جنسیت

بردسیر

1

آقا / خانم

شهربابک

2

آقا / خانم

ماهان

1

آقا / خانم

جیرفت

2

آقا / خانم

انار

1

آقا / خانم

کهنوج

2

آقا / خانم

بم

3

آقا / خانم

قلعه گنج

1

آقا / خانم

بافت

1

آقا / خانم

عنبرآباد

1

آقا / خانم

رابر

1

آقا / خانم

ارزوئیه

1

آقا / خانم

زرند

2

آقا / خانم

کوهبنان

1

آقا / خانم

سیرجان

4

آقا / خانم

منوجان

1

آقا / خانم

رفسنجان

4

آقا / خانم

شهداد

1

آقا / خانم

راور

1

آقا / خانم

ریگان

1

آقا / خانم

 

در صورت تمایل شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 14 و پنج‌شنبه‌ها 10 الی 12 با شماره تلفن 09032740711 تماس حاصل نمایید.