راستخدام در شرکت کارخانجات تصفیه شکر

سیرجان

شرکت کارخانجات تصفیه شکر واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان جهت تأمین کادر پرسنلی خود از یک نفر مهندس برق الکترونیک ترجیحا مرد با 5 سال سابقه کار مفید دعوت به همکاری می نماید، متقاضیان می توانند رزومه و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 21/11/95 به آدرس ایمیل tsr.sirjan79@gmail.com  ارسال و یا حضوری به آدرس شرکت مراجعه نمایند، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 5- 42382800 تماس حاصل فرمائید

شرکت کارخانجات تصفیه شکر واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان جهت تأمین کادر پرسنلی خود از یک نفر مهندس برق الکترونیک ترجیحا مرد با 5 سال سابقه کار مفید دعوت به همکاری می نماید، متقاضیان می توانند رزومه و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 21/11/95 به آدرس ایمیل tsr.sirjan79@gmail.com  ارسال و یا حضوری به آدرس شرکت مراجعه نمایند، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 5- 42382800 تماس حاصل فرمائید