استخدام منشی خانم

کرمان

از یک منشی خانم جهت کار در نرده استیل پارسیان با حقوق ثابت و پورسانت دعوت به عمل می آید 09137317304

از یک منشی خانم جهت کار در نرده استیل پارسیان با حقوق ثابت و پورسانت دعوت به عمل می آید 09137317304