آقا جهت کار فنی و خانم جهت امور اداری

سیرجان

از دو نفر آقا جهت کار فنی و یک نفر خانم جهت امور اداری دعوت به همکاری می شود ( مرکز اطلاعات جرثقیل ایران ) 09125951405

از دو نفر آقا جهت کار فنی و یک نفر خانم جهت امور اداری دعوت به همکاری می شود ( مرکز اطلاعات جرثقیل ایران ) 09125951405