مجموعه کارواش و تعویض روغن الغدیر

کرمان

مجموعه کارواش و تعویض روغن الغدیر جهت تکمیل کادر خود به یک نفر صندوق دار خانم با روابط عمومی بالا، با حقوق و مزایا عالی نیازمند است.

نشانی: بلوار جمهوری، شهرک الغدیر، بلوار رضوان، نبش رضوان 12

مراجعه حضوری الزامیست

مجموعه کارواش و تعویض روغن الغدیر جهت تکمیل کادر خود به یک نفر صندوق دار خانم با روابط عمومی بالا، با حقوق و مزایا عالی نیازمند است.

نشانی: بلوار جمهوری، شهرک الغدیر، بلوار رضوان، نبش رضوان 12

مراجعه حضوری الزامیست