استخدام شرکت پخش محصولات نادری

کرمان

شرکت پخش محصولات نادری جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد زیر نیازمند است:

-بازاریاب (آقا)

-حسابدار حرفه ای (خانم)

نشانی: بلوار راه آهن شهرک صنعت 3

32152139 الی 40

شرکت پخش محصولات نادری جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد زیر نیازمند است:

-بازاریاب (آقا)

-حسابدار حرفه ای (خانم)

نشانی: بلوار راه آهن شهرک صنعت 3

32152139 الی 40