استخدام شرکت بیمه کارآفرین

کرمان

شرکت بیمه کار آفرین جهت تکمیل شبکه فروش خود از افراد علاقمند و دارای سابقه فعالیت دعوت به عمل می آورد.

نشانی: خیابان خورشید،روبروی کتابخانه ملی جنب بانک پاسارگاد

شرکت بیمه کار آفرین جهت تکمیل شبکه فروش خود از افراد علاقمند و دارای سابقه فعالیت دعوت به عمل می آورد.

نشانی: خیابان خورشید،روبروی کتابخانه ملی جنب بانک پاسارگاد