استخدام در شرکت پخش

کرمان

استخدام یک شرکت پخش معتبر جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است :

حسابدار خانم با سابقه کار مرتبط مسلط به امور مالیاتی و نرم افزارهای حسابداری

راننده با سابقه کار مرتبط

بازاریاب خانم و آقا

حقوق ثاب + پورسانت عالی + بیمه

09140093822 ساعت تماس 8-15

استخدام یک شرکت پخش معتبر جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است :

حسابدار خانم با سابقه کار مرتبط مسلط به امور مالیاتی و نرم افزارهای حسابداری

راننده با سابقه کار مرتبط

بازاریاب خانم و آقا

حقوق ثاب + پورسانت عالی + بیمه

09140093822 ساعت تماس 8-15