استخدام در شرکت پخش نمکین

کرمان

استخدام شرکت پخش سراسری نمکین

جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است :

حسابدار خانم لیسانس رشته حسابداری – موزع – منشی با روابط عمومی بالا – انباردار با سابقه کار – بازاریاب حضوری و تلفنی خانم و آقا با شرایط ویژه

32752402– 09356373032 آدرس : شرف آباد ، حدفاصل کوچه 43 و 45 ، داخل شرکت رامک ، شرکت پخش نمکین

استخدام شرکت پخش سراسری نمکین

جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است :

حسابدار خانم لیسانس رشته حسابداری – موزع – منشی با روابط عمومی بالا – انباردار با سابقه کار – بازاریاب حضوری و تلفنی خانم و آقا با شرایط ویژه

32752402– 09356373032 آدرس : شرف آباد ، حدفاصل کوچه 43 و 45 ، داخل شرکت رامک ، شرکت پخش نمکین