استخدام در گروه خودرویی دلیلی

کرمان

استخدام گروه خودرویی دلیلی در کرمان جهت همکاری به افراد زیر نیازمند است :

عنوان                  سابقه کار              مدرک                                      جنسیت          حداکثر سن

مدیر داخلی           5 سال مرتبط        لیسانس مکانیک /MBAصنایع           خانم و آقا     35 سال

کارشناسی فروش    2 سال مرتبط        لیسانس مدیریت بازرگانی MBD/        خانم و آقا     35 سال

پذیرشگر               2 سال مرتبط       دیپلم فنی به بالا و آشنا به نرم افزار Office     آقا     30 سال

بازاریاب                2 سال مرتبط       دیپلم به بالا                                 آقا                  35 سال

نظافتچی              2 سال مرتبط        دیپلم ماهر به امور نظافتی                –                   35 سال

برقکار خودرو         2 سال مرتبط        دیپلم فنی به بالا                           آقا            35 سال

ارسال روزمه کاری از طریق ایمیل : hr@daliligroup.com

32455237-034 داخلی 106

استخدام گروه خودرویی دلیلی در کرمان جهت همکاری به افراد زیر نیازمند است :

عنوان                  سابقه کار              مدرک                                      جنسیت          حداکثر سن

مدیر داخلی           5 سال مرتبط        لیسانس مکانیک /MBAصنایع           خانم و آقا     35 سال

کارشناسی فروش    2 سال مرتبط        لیسانس مدیریت بازرگانی MBD/        خانم و آقا     35 سال

پذیرشگر               2 سال مرتبط       دیپلم فنی به بالا و آشنا به نرم افزار Office     آقا     30 سال

بازاریاب                2 سال مرتبط       دیپلم به بالا                                 آقا                  35 سال

نظافتچی              2 سال مرتبط        دیپلم ماهر به امور نظافتی                –                   35 سال

برقکار خودرو         2 سال مرتبط        دیپلم فنی به بالا                           آقا            35 سال

ارسال روزمه کاری از طریق ایمیل : hr@daliligroup.com

32455237-034 داخلی 106