استخدام در مرکز خدمات خودرویی معتبر

کرمان

 استخدام مرکز خدمات خودرویی معتبر

در صورت تایید صلاحیت کاری افراد ذیل 3 ماه آزمایشی با حقوق در مجموعه استخدام خواهند شد

حقوق پایه اداره کار ، پورسانت ، بیمه

ساعات تماس 9-16

32120557

1-منشی مسلط به کامپیوتر و حسابدار خانم ( 3 نفر – خانم زیر 35 سال )

2- تکنسین مکانیک خودرو ( 3 نفر – مرد زیر 35 سال )

3- پیک موتوری با وسیله نقلیه ( 2 نفر – زیر 35 سال )

4- کارگر جهت نظافت ( 2 نفر – مرد زیر 32 سال )

5- کارگر ساده جهت کارواش ( 5 نفر – مرد زیر 35 سال )

6- مدیر فروش ( لیسانس مدیریت بازرگانی ) – آشنایی به مسایل فروش و حسابداری ( 2 نفر – خانم زیر 32 سال )

7- ویزیتور و بازاریاب فعال جهت فروش تلفنی و حضوری ( 3 نفر – مرد و زن زیر 35 سال )

 استخدام مرکز خدمات خودرویی معتبر

در صورت تایید صلاحیت کاری افراد ذیل 3 ماه آزمایشی با حقوق در مجموعه استخدام خواهند شد

حقوق پایه اداره کار ، پورسانت ، بیمه

ساعات تماس 9-16

32120557

1-منشی مسلط به کامپیوتر و حسابدار خانم ( 3 نفر – خانم زیر 35 سال )

2- تکنسین مکانیک خودرو ( 3 نفر – مرد زیر 35 سال )

3- پیک موتوری با وسیله نقلیه ( 2 نفر – زیر 35 سال )

4- کارگر جهت نظافت ( 2 نفر – مرد زیر 32 سال )

5- کارگر ساده جهت کارواش ( 5 نفر – مرد زیر 35 سال )

6- مدیر فروش ( لیسانس مدیریت بازرگانی ) – آشنایی به مسایل فروش و حسابداری ( 2 نفر – خانم زیر 32 سال )

7- ویزیتور و بازاریاب فعال جهت فروش تلفنی و حضوری ( 3 نفر – مرد و زن زیر 35 سال )