استخدام در کارگاه MDF

کرمان

به استاد کار ماهر با ابزار و شاگرد جهت کار در کارگاه MDF نیازمندیم. (صفر تا صد - متری)

به استاد کار ماهر با ابزار و شاگرد جهت کار در کارگاه MDF نیازمندیم. (صفر تا صد - متری)