استخدام شرکت خدماتی نسق

کرمان

شرکت خدماتی نسق به تدادی نیروی خانم و آقا جهت کار خدماتی بصورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمند است. شماره تماس: 32475006-32475005

شرکت خدماتی نسق به تدادی نیروی خانم و آقا جهت کار خدماتی بصورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمند است. شماره تماس: 32475006-32475005